ADHD

(Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder)

Hyperaktivitet (overaktivitet), dårlig oppmerksomhet (vansker med å konsentrere seg) og impulsivitet er typiske symptomer hos mennesker med ADHD. Symptomene på ADHD viser seg når man er på jobb, hjemme, på skolen, uansett hvor man er.

Symptomene starter i løpet av de første 5 årene og vedvarer vanligvis gjennom voksen alder. Noen voksne med ADHD viser en gradvis forbedring når det gjelder aktivitet og oppmerksomhet. Følelse at konstant indre uro, lavt selvbilde, lærevansker på skolen, vansker med å sove, vansker med å planlegge oppgaver, vansker med å avslutte noe man har påbegynt på og vansker med å styre økonomien er noen av de tilleggsvansker mennesker med ADHD kan ha. Det finnes forskjellige grader av vanskene og ikke alle har alt på en gang.
 
Følgende sykdommer eller forstyrrelser kan opptre samtidig (såkalt komorbiditet) med en ADHD diagnose: Tourettes syndrom, tics, rusmisbruk, affektiv forstyrrelser som angst, mani, depresjon, og bipolar lidelse (når det vekseler med perioder med mani og depresjon).

Det er viktig å få kartlagt symptomene før man starter med behandling. Man kartlegger ADHD ved bruk av tester og spørreskjemaer, såkalt psykisk utredning hvor man samtidig ekskluderer andre mulige typer psykisk lidelse som har felles symptomer med ADHD.

Hos personer med ADD er det sentrale symptomet vansker med oppmerksomhet.

HAR DU SYMTOMPER PÅ OPPMERKSOMHETSSVIKT ELLER HYPERAKTIVITET ? Sjekkliste i forhold til symptomer finner du her.

Behandling av ADHD:
Sentralstimulerende medisin som f eks. methylfenidat (Ritalin og Concerta) og Strattera. Når man får en ADHD-diagnose er det mange spørsmål som dukker opp. Samtaler hos psykolog eller psykiater kan hjelpe med å lære å strukturere livet og å drøfte spørsmål og nye opplevelser når man får en ADHD-diagnose.

Psykia AS sine psykiatere har generell forskrivningsrett for sentralstimulerende medikamenter mot ADHD / ADD.
aaaaaaaaaaaaiii